เทคโนโลยีเครื่องเร่งอนุภาค ฟิสิกส์ชั้นสูงที่นำมาใช้กับชีวิตสามัญ

เทคโนโลยีเกี่ยวกับเครื่องเร่งอนุภาคนั้นเป็นที่รู้จักกันมานานมากแล้วในหมู่นักฟิสิกส์ที่พยายามขวนขวายเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อตอบสนองความต้องการของประชากรโลก แต่ใครจะรู้บ้างว่าความต้องการอย่างสูงสุดของมนุษย์ก็คือการมีสุขภาพที่ดีเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะมุ่งหน้าหาโรงพยาบาลกันทันทีทันใด Continue reading

นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีเพื่อชีวิตยุคใหม่

หลายคนต่างก็เคยได้ยินชื่อนาโนเทคโนโลยีกันทั้งนั้น เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้าง บางคนก็คิดว่ามันเป็นอะไรที่เล็กๆ แต่เล็กๆแล้วมีประโยชน์อย่างไร มีผลอะไรกับการดำเนินชีวิตประจำวันอาจไม่ค่อยมีใครรู้กัน ซึ่งในบทความนี้คุณได้ถึงที่มาของนาโนเทคโนโลยี และมีการนำมาใช้กันอย่างไรบ้างครับ Continue reading

เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรม เปิดโลกใหม่พืช GMOs

เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรม ( Genetic Engineering ) คือกระบวนการในการนำความรู้ต่างๆ จากการศึกษาชีววิทยาในระดับโมเลกุล มาประยุกต์ใช้งานในการปรับเปลี่ยน,ดัดแปลง,หรือเคลื่อนย้าย โดยการตรวจสอบสารพันธุกรรมทั้ง DNA, ยีน มาทำให้เกิดประโยชน์ ปกติจะเป็นเทคโนโลยีกี่ตัดต่อยีน( Gene ) หรือเคลื่อนย้ายยีนจากสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่ง ใส่เข้าไปในสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่ง Continue reading

เทคโนโลยี BNCT ความหวังใหม่ของผู้ป่วยมะเร็ง

โรคที่น่ากลัวและคร่าชีวิตผู้ป่วยมากที่สุดในปัจจุบันนี้คงหนีไม่พ้นโรคมะเร็งเป็นแน่ หลายคนเชื่อกันว่าเป็นโรคกรรม คือเกิดเนื่องจากพฤติกรรมการดำรงชีวิต หรือสภาพแวดล้อมที่ต้องอยู่เป็นเวลานานๆ มีมะเร็งบางชนิดไม่สามารถตรวจพบได้ในระยะแรกๆ กว่าจะรู้ตัวและตรวจพบก็กินระยะเข้าไประยะที่ 3 หรือ 4 ซึ่งเป็นระยะลุกลามระยะสุดท้ายแล้ว Continue reading

เทคโนโลยีชีวภาพ กับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของมนุษย์

เทคโนโลยีชีวภาพ เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาด้วยวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับสิ่งมีชีวิต หรือทำด้วยสิ่งมีชีวิต เพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆของมนุษย์ อย่างเช่นด้านการเกษตร ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการบริโภค หรือทางด้านการแพทย์ โดยเทคโนโลยีชีวภาพจะได้จากระบบของสิ่งมีชีวิตที่มีชีวิตอยู่เพื่อสร้างหรือปรับปรุงคุณสมบัติบางอย่างของสิ่งมีชีวิตเพื่อใช้ประโยชน์เฉพาะทาง Continue reading

ความรู้ทั่วไปและข้อคิดจากการใช้เทคโนโลยี

คำว่าเทคโนโลยีนั้นมีความหมายที่ค่อนข้างจะกว้างมากทีเดียวค่ะ ซึ่งตามความหมายโดยทั่วไปแล้วก็มักจะหมายถึง ธรรมชาติวิทยาต่อเนื่องไปจนถึงในเรื่องของวิทยาศาสตร์ ซึ่งก็กลายมาเป็นต้นแบบทำให้วิธีการต่างๆ เกิดขึ้นในทางปฏิบัติ เพื่อเป็นการประยุกต์ใช้ในงานต่างๆ หรือการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น จึงทำให้เกิดการประดิษฐ์เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์มากมายขึ้นมาใช้งาน รวมไปถึงความรู้นามธรรมต่างๆ เช่น ระบบหรือกระบวนการเพื่อช่วยให้การดำรงชีวิตของเราให้เป็นไปอย่างง่ายขึ้นด้วย แต่มันก็ทำให้เกิดผลกระทบในหลายรูปแบบขึ้นมาได้เหมือนกัน ในสังคมที่มีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะ โดยเฉพาะการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ตั้งแต่ในระดับท้องถิ่นไปจนถึงระดับโลกเลยทีเดียว Continue reading

มาทำความรู้จักกับนาโนเทคโนโลยี ทำไมต้องเป็นนาโน นาโนคือว่างไร

ยุคสมัยที่เปลี่ยนไปความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ก็ไดรับการพัฒนาขึ้นไปอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ก้าวตามให้ทันยุคด้วยค่ะ และจากความเจริญของมันที่ได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องนี้เอง ทำให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสบายมากมายหลายอย่างเกิดขึ้น เพื่อให้ชีวิตประจำวันของคนเราได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น โดยที่มันสามารถเข้ามาเสริมปัจจัยในการดำรงชีวิตได้เป็นอย่างดี สามารถทำให้การสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ เป็นไปอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน รวมทั้งสามารถผลิตสินค้าหรือช่วยในการให้บริการต่างๆ เพื่อตอบสนอง Continue reading

เทคโนโลยีด้านการสื่อสารสมัยใหม่ที่เข้ามามีบทบาทมากที่สุดกับชีวิตประจำวันของคนเรา

วิชาการเทคโนโลยีโดยความหมายทั่วไปแล้ว จะหมายถึง สิ่งที่มนุษย์เราสร้างและพัฒนาขึ้น เพื่อช่วยในการทำงานหรือแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น เช่น อุปกรณ์ หรือเครื่องมือต่างๆ เครื่องจักร วัสดุ รวมทั้งที่ไม่ได้เป็นสิ่งของที่สามารถจับต้องได้ อย่างกระบวนการ หรือวิธีคิดต่างๆ และตามพจนานุกรมได้บอกเอาไว้ว่า เทคโนโลยีนั้นหมายถึง วิทยาการที่เกี่ยวของกับศิลป์ การนำเอาวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้เกิดประประโยชน์ในทางปฏิบัติและทางอุตสาหกรรม ซึ่งในความเป็นจริงแล้วเทคโนโลยีก็เข้ามามีบทบาท ในชีวิตประจำวันของคนเรา Continue reading

เทคโนโลยีที่หาญกล้าท้าพายุ!

พายุ (Storms) คือ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ซึ่งเกิดขึ้นบริเวณเขตอบอุ่นของมหาสมุทรใกล้เส้นศูนย์สูตร จากการลอยตัวขึ้นของมวลอากาศร้อน ส่งผลให้บริเวณพื้นผิวน้ำด้านล่างเกิดเป็นเขตความดันอากาศต่ำ จากนั้น อากาศโดยรอบที่มีความดันอากาศสูงเกิดการหมุนตัว เพื่อเข้ามาแทนที่เขตความดันอากาศต่ำ น้ำในอากาศจะควบแน่นเป็นก้อนเมฆ ระบบลมเมฆจะหมุนตัวเร็วขึ้นและขยายขนาดอันเนื่องมาจากความร้อนของมหาสมุทรและไอน้ำที่ระเหยออกมาจนกลายเป็นพายุในที่สุด Continue reading

ก้าวข้ามศตวรรษใหม่ เทคโนโลยีที่่คือสิ่งที่ขาดไม่ได้

ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีเข้ามาครอบงำความเป็นอยู่และการดำรงชีวิตของแต่ละคน อีกทั้งยังถือเป็นปัจจัยที่ห้าที่คนเรานั้นขาดไม่ได้ทีนอกเหนือจาก อาหาร ยาและ เครื่องนุ่มห่ม เพราะสังเกตเห็นได้จากการที่คนเราเวลาที่อยู่ที่ไหนนั้นจำเป็นที่ต้องมีเทคโนโลยีทั้งนั้น ทั้งเครื่องมือสื่อสาร นวัตกรรมเครื่องยานยนต์ และสิ่งต่างๆอื่นมากมายทีในโลกปัจจุบันนั้นมีการใช้เทคโนโลยี อันชาญฉลาด มาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกสบายให้แก่มนุษย์อย่างเราๆ เข้ามาจนแทบที่ไม่ต้องเหนื่อยแบบสังคมแต่ก่อนแล้ว Continue reading