เทคโนโลยีของการสื่อสารของมนุษย์จากอดีตจนถึงปัจจุบัน

เทคโนโลยีการสื่อสารของมนุษย์นั้นมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยเริ่มต้นจากการพูด การส่งท่าทาง การสื่อสารผ่านสัญลักษณ์เครื่องหมายต่างๆอย่างง่าย ข้อความตัวอักษร ต่อมาเมื่อมีการพัฒนาองค์ความรู้ขึ้นไปมนุษย์ก็เริ่มมีวิวัฒนาการการสื่อสารที่สูงขึ้นไปอีก โดยมีการใช้เครื่องมือในการสื่อสาร อาทิ ควันไฟ นกพิราบ จดหมายเป็นต้น สำหรับการสื่อสารทางเสียงนั้นมนุษย์ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีมาเรื่อยๆ จนกระทั่งได้ค้นพบโทรศัพท์ ซึ่งเป็นการสื่อสารด้วยเสียงผ่านตัวกลางคือสายสัญญาณ ทำให้เทคโนโลยีการสื่อสารของมนุษย์ก้าวหน้าไปสู่ยุคใหม่ของการสื่อสารที่ไปได้ไกลและที่สำคัญยังเป็นการสื่อสารสองทางอีกด้วย ในยุคถัดมาเริ่มมีการศึกษาเรื่องเทคโนโลยีของการส่งสัญญาณไปกับคลื่นวิทยุ

โดยจะนำสัญญาณเสียงไปผสมกับสัญญาณคลื่นวิทยุ ทำให้เมื่อผู้ส่งและผู้รับปรับช่องความถี่ในการรับส่งสัญญาณ ก็จะสามารถรับส่งสัญญาณเสียงที่ผสมมากับสัญญาณวิทยุได้ จึงทำให้เกิดเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านทางสัญญาณวิทยุขึ้นมา และนี่เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายของมนุษย์ เมื่อโลกเข้าสู่ยุคของการสื่อสารแบบไร้สายก็ทำให้ เทคโนโลยีในการสื่อสารของมนุษย์พัฒนาไปแบบก้าวกระโดด มีการพัฒนาอุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสารขึ้นมามากมาย และยังย่อขนาดให้เหลือขนาดเล็กลงไปเรื่อยๆ จนเป็นจุดกำเนิดของเครื่องโทรศัพท์มือถือ ซึ่งโทรศัพท์มือถือนั้นเป็นอุปกรณ์สื่อสารไร้สายแบบสองทาง สามารถเคลื่อนที่ไปที่ไหนก็ได้

ในบริเวณของเสาส่งสัญญาณ ในยุคของโทรศัพท์มือถือนั้น ทำให้มนุษย์สามารถสื่อสารกันได้แม้มีระยะที่ห่างไกลกัน แม้ในสถานที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ด้วยเสาไฟฟ้า แต่เทคโนโลยีของโทรศัพท์มือถือนั้นยังพัฒนาต่อไปอีกจนถึงยุคที่ปรับเปลี่ยนจากการส่งสัญญาณระบบอนาล๊อกเป็นการส่งสัญญาณระบบดิจิตอล หรือที่เรียกกันว่าเทคโนโลยี 2G โดยจะมีพัฒนาทำให้โทรศัพท์มือถือสามารถส่งดาต้า หรือข้อมูลกันได้มากขึ้น โดยจะเห็นได้จากการส่ง sms หรือข้อความไปมาระหว่างกัน ในยุค 2G นั้นยังมีการพัฒนาต่อยอดไปอีกนั่นคือ 2.5G จนถึง 2.7G ในยุค 2.5G นั้นมีการพัฒนาเทคโนโลยีการส่งข้อมูลให้ดีขึ้นหรือเรียกว่า เทคโนโลยี GPRS และยุค 2.75G นั้น ก็ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีของการส่งข้อมูลให้มีความเร็วขึ้นกว่า เทคโนโลยี GPRS ขึ้นไปอีกเรียกว่าเทคโนโลยี EDGE ในปัจจุบันการเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านโทรศัพท์มือถือนั้นก้าวหน้าไปมากขึ้นจนถึงยุคของ 3G 4G ซึ่งทำให้มีการส่งข้อมูลได้ครั้งละมากๆ และรวดเร็วขึ้นกว่าเก่าหลายเท่า โดยยุคของเทคโนโลยี 3G นั้นก็จะมีการเปลี่ยนคลื่นความถี่ในการรับส่งข้อมูลไปสู่คลื่นความถี่ที่มีช่องสัญญาณที่มากขึ้น นั่นก็คือคลื่นจะมีความถี่สูงขึ้นนั้นเอง เช่น คลื่น 1800mHz คลื่น 2100mHz เป็นต้น ในส่วนยุคของเทคโนโลยี 4 G นั้น เป็นยุคที่มุ่งเป้าหมายไปในเรื่องของความเร็วในการส่งข้อมูลเป็นสำคัญ โดยจะใช้ความถี่เดียวกับยุค 3G หรืออาจกล่าวว่า ยุค 4G เป็นการนำเอาเทคโนโลยี 3G มาต่อยอดก็ได้