วิวัฒนาการของเทคโนโลยีบนโทรศัพท์มือถือ

ในปัจจุบันเราอาจปฏิเสธไม่ได้เลยว่าอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือที่นิยมเรียกกันว่าโทรศัพท์มือถือนั้นมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากขึ้นจนจำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารกันระหว่างเราและบุคคลอื่น การเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทางสังคมหรือโซเชียลเนตเวิอร์ค การสืบค้นหาข้อมูล จนไปถึงการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านเครื่องโทรศัพท์มือถือ ทั้งนี้เทคโนโลยีต่างๆที่บรรจุอยู่ในเครื่องโทรศัพท์มือถือนั้นถูกคิดค้นมาเพื่อรองรับความต้องการของมนุษย์ในปัจจุบันนั่นเอง สำหรับวิวัฒนาการของเทคโนโลยีบนโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้นในยุคแรกๆของมันอาจทำได้ไม่มากเหมือนในปัจจุบัน

โดยมันอาจทำหน้าที่ได้แค่ติดต่อสื่อสารเป็นรูปแบบการสื่อสารสองทาง นั่นคือสามารถสนทนาโต้ตอบกันได้ในช่วงระยะเวลาเดียวกันนั่นเอง ทำให้รูปร่างลักษณะของเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้นจะมีส่วนประกอบภายนอกหลักๆ คือ ปุ่มกด ไมค์สำหรับพูด ลำโพงหูฟัง หน้าจอแสดงผล เมื่อยุคสมัยเริ่มเปลี่ยนไป มนุษย์เริ่มมีการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่กันอย่างแพร่หลาย ทำให้มีการคิดค้นเทคโนโลยีบนเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ผลิตรายต่างๆ เพื่อเป็นการเพิ่มจุดขายให้กับบริษัทของตนเอง โดยมีการเพิ่มฟังก์ชั่นต่างๆ เข้าไปในเครื่อง อาทิ การบริหารจัดการรายชื่อ การส่งข้อความ นาฬิกา การเพิ่มขนาดและความระเอียดของหน้าจอแสดงผล และที่สำคัญคือมีการติดตั้งระบบปฏิบัติการบนเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อใช้บริหารและจัดการฮาร์ดแวร์และอินเตอร์เฟสต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีระบบปฏิบัติการฝังตัวนี้เองที่เป็นก้าวกระโดดที่สำคัญของเทคโนโลยีบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในยุคที่มีการติดตั้งระบบปฏิบัติการบนโทรศัพท์มือถือนั้น ทำให้นักพัฒนาสามารถคิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีได้อย่างไม่มีขีดจำกัด

โดยจะเห็นได้จาก มีการเพิ่มโมดูลต่างๆที่อยู่นอกเหนือพื้นฐานของการโทรศัพท์เข้าไปอีก เช่น กล้องถ่ายรูป การฟังเพลง การเล่นอินเทอร์เนต และการเล่นเกมส์บนเครื่องโทรศัพท์มือถือ ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้ทำให้โทรศัพท์มือถือถูกเปลี่ยนชื่อให้เป็นสมาร์ทโฟน โดยในยุคของสมาร์ทโฟนนั้นมีผู้ผลิตรายใหญ่ อาทิ Nokia Samsung Motorola Apple Blackberry ซึ่งบริษัทเหล่านี้ก็ต่างพัฒนาเทคโนโลยีระบบปฏิบัติการเป็นของตนเองทั้งสิ้น ในปัจจุบันนั้นเทคโนโลยีบนเครื่องโทรศัพท์ได้พัฒนาไปมากทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ โดยฮาร์ดแวร์จะเป็นการเน้นหน้าจอแสดงผลที่ใหญ่ขึ้น มีความละเอียดที่มากขึ้น บวกกับสามารถสื่อสารระหว่างผู้ใช้ได้เลยบนหน้าจอนั้นๆ ซึ่งเรียกเทคโนโลยีนี้ว่าหน้าจอแสดงผลแบบทัชสกรีน ในส่วนของซอฟแวร์ก็มีการพัฒนาระบบปฏิบัติการก้าวหน้าไปมากขึ้น มีการประมวลผลที่รวดเร็วขึ้น มีการแสดงภาพที่มีคุณภาพมากขึ้น และมีการตอบสนองต่อผู้ใช้ได้รวดเร็วจนเทียบเท่าเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เลย ด้วยการแข่งขันที่รุนแรงบวกกับมีการพัฒนาระบบปฏิบัติการแบบเปิด

ทำให้ผู้ผลิตบางรายต้องยุบตัว หรือไปรวมกับบริษัทที่ใหญ่กว่าเพื่อเพิ่มความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีของตนเองก็ทำให้ตลาดในปัจจุบันเกิดเป็นสองประเภทคือ ตลาดฮาร์ดแวร์ และตลาดซอฟแวร์ โดยตลาดฮาร์ดแวร์ผู้ผลิตอาจมีกระบวนการแค่ผลิตเครื่องอย่างเดียวและนำไปใช้กับระบบปฏิบัติการของบริษัทอื่น เช่น Samsung , HTC, Motorola ที่ใช้ระบบปฏิบัติการของ Google บริษัท Nokia , HTC ที่ใช้ระบบปฏิบัติการของ Microsoft เป็นต้น แต่ก็มีบางบริษัทที่มีศักยภาพในการผลิตทั้งฮาร์ดแวร์ และซอร์ฟแวร์ควบคู่กันไปเช่น บริษัท Apple , Blackberry , Microsoft เป็นต้น