คุณเป็นผู้นำได้ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยกว่า

โลกของเราประกอบไปด้วยทวีปหลายทวีปรวมกัน แต่ละทวีปประกอบด้วยหลาย ๆ ประเทศรวมกัน แต่ละประเทศประกอบไปด้วยจังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน แต่ละสถานที่จะมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่พัฒนาท้องถิ่น พัฒนาภูมิภาค ประเทศที่มีความเจริญนั้นจะมีเทคโนโลยีคอยเป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนเพื่อที่จะพัฒนาได้รวดเร็วและแม่นยำ โดยที่เทคโนโลยีจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ดังจะได้ยกตัวอย่างพอเข้าใจได้ดังนี้

 

1. หน่วยงานทางการศึกษา อันได้แก่โรงเรียน มหาวิทยาลัย และสถานศึกษาอื่น ๆ ต้องใช้เทคโนโลยีในการเก็บรวบรวมข้อมูลและประมวลผลการวัดผลทางการศึกษา ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน ในการค้นคว้าของระบบห้องสมุด การส่งงานและการเผยแพร่ผลงานของครูและนักเรียน การติดต่อประชาสัมพันธ์กับผู้ปกครอง

2. หน่วยงานการแพทย์ อันได้แก่โรงพยาบาล สถานบำบัด และสถานพยาลอื่น ๆ การแพทย์แผนใหม่ต้องใช้เทคโนโลยีในการบำบัดและรักษา โดยเฉพาะการวินิจฉัยและการผ่าตัด การเอ็กซเรย์ การสแกนหาสิ่งผิดปกติในร่างกาย การกำจัดเชื้อโรค การคิดค้นยาที่ใช้ในการรักษา การทดลองในห้องแล็ป และอื่น ๆ อีกมากมายล้วนแล้วแต่ต้องใช้เทคโนโลยีในกระบวนการและขั้นตอนการรักษาและวินิจฉัยโรคทั้งสิ้น

3. หน่วยงานตำรวจ อันได้แก่สถานีตำรวจ หลายครั้งที่ตำรวจสามารถตามจับผู้ต้องสงสัยหรือผู้ต้องหาได้ในเวลาอันรวดเร็วเนื่องจากเครื่องมือสื่อสารและเทคโนโลยี เช่น กล้องวงจรปิด วิทยุสื่อสาร ระบบ GPS การพิสูจน์หลักฐานยังต้องอาศัยเทคโนโลยีในการวิเคราะห์

4. หน่วยงานทหาร อันได้แก่ทหารบก ทหารอากาศ ทหารเรือ หน่วยงานนี้ถ้าขาดเครื่องมือและยุทธวิธีในการรบคงต้องรบแพ้ข้าศึกอย่างแน่นอน และสิ่งสำคัญอาวุธที่ทันสมัยล้ำหน้าด้วยเทคโนโลยี การตรวจหาพิกัดของข้าศึกษาการใช้อาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง ความแม่นยำ อาวุธที่ทันสมัยสามารถที่จะรบชนะข้าศึกได้โดยกำลังทหารที่น้อยกว่า

5. หน่วยงานภาคเอกชน อันได้แก่บริษัทห้างร้านต่าง ๆ การประกอบธุรกิจย่อมต้องมีการคิดคำนวณ การเก็บข้อมูลและการประเมินผลที่รวดเร็วถูกต้อง เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทางการตลาดและการติดต่อกับลูกค้าเพราะในระบบของธุรกิจอาจจะพลาดโอกาสเงินล้านเพียงเสี้ยวนาที เพราะฉะนั้นบริษัทที่มีระบบเทคโนโลยีที่มีคุณภาพจะได้เปรียบคู่แข่ง

จะเห็นได้ว่า เทคโนโลยีสามารถทำให้หน่วยงานหรือองค์กรมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วสามารถเป็นผู้นำคู่แข่งได้อย่างที่ไม่สามารถตามทันได้ โดยเฉพาะการวางรากฐานทางด้านการศึกษาด้วยระบบเทคโนโลยี สามารถสอนนักเรียนได้ทีละหลายพันคนด้วยเทคโนโลยีเพียงชิ้นเดียว เช่น การฉายภาพยนตร์หรือโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่ให้นักเรียนหลายร้อยได้ดูเพื่อศึกษาหาความรู้ และยังสามารถประยุกต์ใช้กับบุคคลและครัวเรือนได้เช่นกัน ดังนั้นทุกท่านจึงควรให้ความเอาใจใส่เพื่อศึกษา และตามให้ทันเทคโนโลยี โดยที่ไม่ทิ้งทางด้านศีลธรรมควบคู่ไปด้วย จะทำให้ท่านและลูกหลานตลอดจนหน่วยงานของท่านเป็นบุคคลและหน่วยงานที่สมบูรณ์แบบทั้งด้านคุณภาพและคุณธรรม ส่งผลให้ประเทศชาติของเราได้รับการพัฒนาทันนานาประเทศทั่วโลก