เทคโนโลยีเครื่องเร่งอนุภาคเพิ่มมูลค่าอัญมณี

สินค้าที่มีมูลค่าน่าลงทุนอย่างหนึ่งก็คืออัญมณี ไม่ว่าจะเป็น มรกต พลอย ไพลิน ไข่มุก อะความารีน คอรันดัม เพชร ควอตซ์ โทแพส ทัวร์มาลีน เพทาย แทบทุกชนิดต่างได้รับความนิยมในหมู่นักอัญมณีด้วยกันทั้งสิ้น โดยอัญมณีต่างๆนั้นจะมีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นความหนาแน่น ความแข็ง สี เป็นต้น นักอัญมณีจึงมีหน้าที่ในการตรวจสอบหาว่าอัญมณีที่มีอยู่นั้นแท้หรือเทียม รวมไปถึงนักธรณีที่ต้องหาว่าแหล่งใดมีอัญมณีคุณภาพดีรอให้ไปบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าต่อไป

 

ความขาดแคลนอัญมณีคุณภาพดีสวนทางกับความต้องการที่เพิ่มมากขึ้น เทคโนโลยีจึงต้องถูกคิดค้นขึ้นมาก เทคโนโลยีที่ว่าเป็นสิ่งที่ได้มาจากเครื่องเร่งอนุภาค เมื่อสร้างอนุภาคได้ก็นำไปปรับเปลี่ยนคุณสมบัติของอัญมณีดังกล่าวซึ่งมีศัพท์เฉพาะที่เรียกว่าการฉายรังสี เป้าหมายก็เพื่อทำให้อัญมณีที่มีความบกพร่องในเรื่ององค์ประกอบนั้นมีคุณภาพที่ดีขึ้น แน่นอนว่ามูลค่าก็จะเพิ่มตามไปด้วย เทคโนโลยีไม่ใช่การย้อมแมวอย่างการทำให้ดอกกุหลาบมีสีต่างๆด้วยสีผสมอาหาร แต่เป็นการเปลี่ยนโครงสร้างของอัญมณีด้วยรังสี รังสีที่ใช้มี 3 ชนิดคือ รังสีแกมม่า ที่ผลิตมาจากไอโซโทปของโคบอลต์ 60 อิเล็คตรอนพลังงานสูง 10 – 20 เมกะอิเล็คตรอนโวลต์(หน่วยวัดพลังงาน 1 อิเล็กตรอนโวลต์ เท่ากับ 1.6/10ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน จูล) ผลิตได้โดยตรงจากเครื่องเร่งอนุภาค และนิวตรอน ที่ได้จากเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์

เทคโนโลยีการฉายรังสีนั้นทำให้เพชรสามารถเปลี่ยนเป็นสีต่างๆได้ ทั้งฟ้า เขียว เหลือง ชมพู แดง น้ำตาล หรือ ดำ ไข่มุกสามารถถูกทำให้สีเข้มขึ้นเป็นสีน้ำตาล หรือสีดำ เพทายที่ไม่เคยมีสีเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล หรือสีแดง โทแพซ เปลี่ยนเป็นสีเหลือง ส้ม น้ำตาล หรือฟ้า ควอตซ์ถูกเปลี่ยนสีเป็นสีควัน อะความารีน ถูกเปลี่ยนสีเป็นสีเหลือง หรือเขียว ทัวร์มาลีนถูกเปลี่ยนสีเป็นสีเหลือง น้ำตาล ชมพู แดง หรือเป็นสองสีเขียวกับแดงก็สามารถทำได้เป็นต้น แล้วคุณลองคิดดูว่าเทคโนโลยีที่ว่านี้ทำให้อัญมณีที่มีความบกพร่องกลับมีความสมบูรณ์ขึ้นมา

อัญมณีที่มีมูลค่าอยู่แล้วกลับมีมูลค่าสูงขึ้นเพราะมีสีสันที่แตกต่างจากที่เคยพบ แต่ไม่ใช่ของเทียม เป็นอัญมณีแท้ที่มีความแตกต่างจากของเดิม ทำให้อัญมณีที่ผ่านการฉายรังสีนั้นกำลังเริ่มได้รับความนิยมกันมากขึ้นเป็นลำดับ และประเทศไทยเองก็มีทั้งสองอย่างอยู่ในมือคือเหมืองอัญมณีและเครื่องเร่งอนุภาคที่สามารถฉายรังสีได้ ไม่แน่ว่าประเทศไทยอาจกลายเป็นผู้ครองตลาดอัญมณีอันดับต้นๆเลยก็ได้