โดรน เทคโนโลยีใหม่ของการส่งสินค้าที่รวดเร็ว เหมือนคุณเดินเลือกซื้อด้วยตัวเอง

ด้วยเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย ส่งผลให้รูปแบบของการซื้อสินค้าอุปโภค บริโภคเปลี่ยนรูปแบบไป คนส่วนใหญ่หันมาซื้อสินค้าด้วยช่องทางออนไลน์มากขึ้น นั่นคือ ไม่จำเป็นต้องออกไปเดินเลือกซื้อสิ่งของต่าง ๆ ด้วยตนเอง แต่สามารถเลือกซื้อได้จากสถานที่ต่าง ๆ รอบตัว ไม่ว่าจะเป็น บ้าน ที่ทำงาน หรือสถานที่ท่องเที่ยว เรียกว่าเราสามารถซื้อของที่เราสนใจได้ในทุกสถานที่และทุกเวลา ดังนั้นการซื้อสินค้ารูปแบบนี้สิ่งที่สำคัญอย่างมากคือการส่งสินค้าให้ถึงมือผู้บริโภคแบบรวดเร็ว ฉับไว ทันใจผู้ซื้อ ปัจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีในการจัดส่งสินค้าอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการจัดส่งที่รวดเร็วมากเรียกได้ว่าสั่งแล้วได้สินค้าภายในวันที่สั่งเลยทันที แทบจะไม่แตกต่างจากการที่เราไปเดินเลือกซื้อด้วยตนเอง และยังสะดวก ไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางไปเลือกซื้อสินค้า ความปลอดภัยของสินค้าก็เป็นสิ่งที่ไม่สามารถมองข้าวได้เช่นกัน ผู้ซื้อต้องเช็คสถานะของการส่งสินค้าได้ทันทีว่าในเวลานี้สินค้าเราอยู่ในกระบวนการไหนในการจัดส่ง เพื่อให้เกิดความมั่นใจมากที่สุด

                รูปแบบการจัดส่งสินค้ามีความก้าวหน้าอยากมาก ปัจจุบันมีการนำโดรนมาใช้ในการจัดส่ง โดรน (Drone) คือ อากาศยานไร้คนขับ มีลักษณะคล้ายเฮลิคอปเตอร์ แต่จะมีจำนวนใบพัดมากกว่า ในแต่ละใบพัดก็จะมีมอเตอร์ของตัวเอง ที่ได้รับความนิยมมีแบบ 4 ใบพัด และ 6 ใบพัด โดรนไม่ต้องใช้ระยะทางยาวในการขึ้น และลง เรียกว่าสามารถขึ้น – ลงได้ในแนวตั้ง อีกทั้งมีขนาดเล็กกว่าเฮลิคอปเตอร์ เพราะไม่ต้องใช้คนในการขับเคลื่อน คนจะเป็นเพียงผู้บังคับผ่านรีโมทคอนโทรล หรือคอมพิวเตอร์เท่านั้น โดรนจะถูกติดตั้งกล้องไว้เพื่อประโยชน์ในการบังคับเสมือนผู้บังคับได้ขึ้นไปนั่งอยู่เอง ในอดีตโดรนจะถูกนำมาใช้ประโยชน์ทางการทหาร หรือสงคราม โดยใช้ในการสอดแนมข้าศึก หรือมีการนำอาวุธมาติดเพื่อให้สามารถโจมตีข้าศึกได้ในระยะทางไกล แต่ในปัจจุบันมีการพัฒนาโดรนให้มีความทันสมัยมากขึ้น นำมาใช้ประโยชน์ในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสภาพของการจราจร เก็บข้อมูลทางภูมิศาสตร์ของโลกในบางจุดที่เข้าถึงยาก ใช้ในการเกษตร ใช้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ที่คนไม่สามารถเข้าถึงได้ หรือเข้าถึงได้ยาก และในปัจจุบันมีการพัฒนาโดรนมาใช้ในการขนส่งสินค้า การขนส่งด้วยโดรนนี้เหมาะสำหรับการขนส่งในระยะไกล เพราะโดรนสามารถเข้าถึงได้ทุกพื้นที่ ใช้เวลารวดเร็ว และที่สำคัญคือเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการขนส่งด้วยคน

เทคโนโลยีการขนส่งสินค้าด้วยโดรนนี้ ถือได้ว่าได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นอย่างมาก เพราะลดข้อจำกัดหลายอย่างที่คนไม่สามารถทำได้ ไม่ว่าจะเป็นการทำงานตลอดเวลา หรือการเดินทางไปในบางจุดที่เข้าถึงยากใช้เวลานานในการเดินทาง ปัจจุบันจึงมีการพัฒนาโดรนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการรับน้ำหนัก หรือระยะเวลาในการทำงาน เพื่อทำให้การขนส่งสินค้ารวดเร็ว และปลอดภัยต่อผู้บริโภค หรือแทบจะเรียกได้ว่าไม่ต่างจากการที่เราไปเดินเลือกซื้อสินค้าด้วยตัวเองเลยทีเดียว