หุ่นยนต์รูดี้ คู่หูยุคใหม่ของผู้สูงวัยสายไอที

ในสังคมยุคปัจจุบัน เราไม่อาจปฏิเสธได้ว่าเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการดำรงชีวิตของมนุษย์ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นในด้านของการทำงาน หรือการอำนวยความสะดวกต่างๆ ทำให้มีกลุ่มนักวิจัยและพัฒนาในหลายๆ ประเทศได้มีการนำมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้เทคโนโลยีเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และหนึ่งในเทคโนโลยีที่ถูกพูดถึงอย่างมากว่าจะก้าวเข้ามามีบทบาทสำคัญในโลกอนาคต คงจะหนีไม่พ้นเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ที่กำลังอยู่ในกรณีศึกษาของหลายๆ ประเทศทั่วทุกมุมโลก

ล่าสุดทางสหรัฐอเมริกา  ได้มีการนำแนวคิดการพัฒนาชีวิตด้านความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ ไปต่อยอดในการคิดค้นและพัฒนาหุ่นยนต์ ที่จะคอยช่วยอำนวยความสะดวกในการดูแลผู้สูงอายุขึ้นสำเร็จเป็นที่เรียบร้อย โดยได้ให้กำเนิดหุ่นยนต์อัจฉริยะที่จะเข้ามาช่วยดูแลสังคมผู้สูงวัย โดยมีชื่อเรียกว่า หุ่นยนต์รูดี้

แนวคิดของการพัฒนา หุ่นยนต์รูดี้ นั้น เกิดขึ้นมาจากการเล็งเห็นถึงปัญหาในด้านการดูแลผู้สูงวัยที่เกิดขึ้นในทุกประเทศทั่วโลก เนื่องจากในหลายๆครั้ง บรรดาลูกหลานต่างก็มีความจำเป็นที่จะต้องทำงานอย่างหนักเพื่อนำเงินมาเลี้ยงดูคนในครอบครัว หรือนำมาเป็นค่ารักษาเพื่อดูแลผู้สูงอายุ จึงทำให้ไม่มีเวลามากนักที่จะมาดูแลหรือคอยอยู่เป็นเพื่อนกับผู้สูงอายุได้ตลอดทั้งวัน

ดังนั้น หุ่นยนต์รูดี้ จึงถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถใช้งานได้โดยง่าย และราคาไม่สูงจนเกินไป โดยออกแบบให้มีคุณสมบัติที่จะสามารถพูดคุยสนทนาเพื่อคลายเหงา สร้างความบันเทิงและร่วมกิจกรรมต่างๆกับผู้สูงอายุ และยังสามารถคอยให้ความช่วยเหลือได้ในยามฉุกเฉินอีกด้วย นอกเหนือจากนี้ หุ่นยนต์รูดี้ จะคอยดูแลเรื่องเวลาการรับประทานอาหารและการทานยาอย่างเคร่งครัด ช่วยผู้สูงวัยในเรื่องของการจดจำพฤติกรรมในการวางของใช้ต่างๆภายในบ้าน อีกทั้งยังคอยช่วยจดจำตารางการใช้ชีวิตกับตารางการนัดหมายต่างๆ ของผู้ใช้งานอย่างแม่นยำโดยไม่ต้องมาคอยกังวลภายหลัง

คลิฟ กลายเออร์ ผู้ก่อตั้งบริษัทที่คอยดูแลผู้สูงอายุในอเมริกา ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า ตัวเขาได้มีโอกาสพบกับกลุ่มทีมงานผู้คิดค้นและพัฒนา หุ่นยนต์รูดี้ จึงเกิดไอเดียในการนำหุ่นยนต์ที่จะช่วยดูแลผู้สูงอายุไปให้ลูกค้าได้ทดลองใช้บริการ โดยมองว่า หุ่นยนต์รูดี้ จะสามารถช่วยในการฟื้นฟูสภาพจิตใจให้แก่ผู้สูงอายุได้เป็นอย่างมาก

นักธุรกิจหลายๆ คนอาจให้ความกังวลว่า หุ่นยนต์รูดี้ จะเข้ามาทำให้เกิดแข่งขันขึ้นในสายงานอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุและทำให้เกิดการตกงานเป็นจำนวนมากหรือไม่ แต่จริงๆแล้ว หุ่นยนต์รูดี้ ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้เข้ามาช่วยเหลือเรื่องการดูแลงานบ้านหรืองานที่มนุษย์ทำเลย แถมยังถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถช่วยเหลืองานของผู้ดูแลผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดี เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขมากขึ้น

หากในอนาคตมีการนำ หุ่นยนต์รูดี้ ไปใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายๆ ประเทศ คงจะช่วยให้ผู้สูงอายุได้มีสุขภาพชีวิตที่ดี ช่วยลดปัญหาการทะเลาะกันของคนในครอบครัว และยังช่วยให้ลูกหลานผ่อนคลายความกังวลในเรื่องของภาวะทางจิตใจของผู้สูงอายุ เพราะ หุ่นยนต์รูดี้ จะกลายมาเป็นเพื่อนของคนที่เรารัก จนบางครั้งเราอาจต้องกลายเป็นกังวลว่า ผู้สูงอายุอาจจะไม่ต้องการเรามาดูแลแล้วก็ได้