เทคโนโลยีกับงานบ้าน สำคัญไฉน

เจริญขึ้นอยู่เสมอด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้ ในที่นี้ขอยกมาจากเรื่องใกล้ตัว เพราะเป็นคนที่ต้องทำงานบ้านคนหนึ่ง การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการช่วยทำงานบ้าน เช่น ทำความสะอาดบ้าน ทำอาหาร ซักผ้า เป็นต้น ทุกบ้านไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อบ้านหรือคุณแม่บ้านก็ตาม มาดูกันดีกว่าว่าในบ้านคุณพ่อบ้านคุณแม่บ้านหากไม่มีเทคโนโลยีคุณจะใช้อะไรกันอยู่
Continue reading

เทคโนโลยีเครื่องเร่งอนุภาคเพิ่มมูลค่าอัญมณี

สินค้าที่มีมูลค่าน่าลงทุนอย่างหนึ่งก็คืออัญมณี ไม่ว่าจะเป็น มรกต พลอย ไพลิน ไข่มุก อะความารีน คอรันดัม เพชร ควอตซ์ โทแพส ทัวร์มาลีน เพทาย แทบทุกชนิดต่างได้รับความนิยมในหมู่นักอัญมณีด้วยกันทั้งสิ้น โดยอัญมณีต่างๆนั้นจะมีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นความหนาแน่น ความแข็ง สี เป็นต้น นักอัญมณีจึงมีหน้าที่ในการตรวจสอบหาว่าอัญมณีที่มีอยู่นั้นแท้หรือเทียม รวมไปถึงนักธรณีที่ต้องหาว่าแหล่งใดมีอัญมณีคุณภาพดีรอให้ไปบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าต่อไป

 

Continue reading

คุณเป็นผู้นำได้ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยกว่า

โลกของเราประกอบไปด้วยทวีปหลายทวีปรวมกัน แต่ละทวีปประกอบด้วยหลาย ๆ ประเทศรวมกัน แต่ละประเทศประกอบไปด้วยจังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน แต่ละสถานที่จะมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่พัฒนาท้องถิ่น พัฒนาภูมิภาค ประเทศที่มีความเจริญนั้นจะมีเทคโนโลยีคอยเป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนเพื่อที่จะพัฒนาได้รวดเร็วและแม่นยำ โดยที่เทคโนโลยีจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ดังจะได้ยกตัวอย่างพอเข้าใจได้ดังนี้

 

Continue reading

วิวัฒนาการของเทคโนโลยีบนโทรศัพท์มือถือ

ในปัจจุบันเราอาจปฏิเสธไม่ได้เลยว่าอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือที่นิยมเรียกกันว่าโทรศัพท์มือถือนั้นมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากขึ้นจนจำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารกันระหว่างเราและบุคคลอื่น การเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทางสังคมหรือโซเชียลเนตเวิอร์ค การสืบค้นหาข้อมูล จนไปถึงการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านเครื่องโทรศัพท์มือถือ ทั้งนี้เทคโนโลยีต่างๆที่บรรจุอยู่ในเครื่องโทรศัพท์มือถือนั้นถูกคิดค้นมาเพื่อรองรับความต้องการของมนุษย์ในปัจจุบันนั่นเอง สำหรับวิวัฒนาการของเทคโนโลยีบนโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้นในยุคแรกๆของมันอาจทำได้ไม่มากเหมือนในปัจจุบัน Continue reading

เทคโนโลยีของการสื่อสารของมนุษย์จากอดีตจนถึงปัจจุบัน

เทคโนโลยีการสื่อสารของมนุษย์นั้นมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยเริ่มต้นจากการพูด การส่งท่าทาง การสื่อสารผ่านสัญลักษณ์เครื่องหมายต่างๆอย่างง่าย ข้อความตัวอักษร ต่อมาเมื่อมีการพัฒนาองค์ความรู้ขึ้นไปมนุษย์ก็เริ่มมีวิวัฒนาการการสื่อสารที่สูงขึ้นไปอีก โดยมีการใช้เครื่องมือในการสื่อสาร อาทิ ควันไฟ นกพิราบ จดหมายเป็นต้น สำหรับการสื่อสารทางเสียงนั้นมนุษย์ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีมาเรื่อยๆ จนกระทั่งได้ค้นพบโทรศัพท์ ซึ่งเป็นการสื่อสารด้วยเสียงผ่านตัวกลางคือสายสัญญาณ ทำให้เทคโนโลยีการสื่อสารของมนุษย์ก้าวหน้าไปสู่ยุคใหม่ของการสื่อสารที่ไปได้ไกลและที่สำคัญยังเป็นการสื่อสารสองทางอีกด้วย ในยุคถัดมาเริ่มมีการศึกษาเรื่องเทคโนโลยีของการส่งสัญญาณไปกับคลื่นวิทยุ Continue reading

เทคโนโลยีมีบทบาทในการช่วยพัฒนาระบบเกษตรกรรมของไทยได้อย่างไร

จะเห็นได้ว่าตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันประเทศไทยเองก็ยังเป็น ประเทศที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของเกษตรกรรมโดยส่วนใหญ่แล้วประเทศไทยก็จะเป็นประเทศหลักหรือเป็นประเทศอันดับต้นต้นของโลกที่ส่งออกสินค้าเกษตรกรรมไปจำหน่ายทั่วโลกซึ่งสินค้าเกษตรกรรมของไทยที่นำเสนอไปเป็นการตัดสินก็คงจะไม่พ้นเรื่องของข้าวหอมมะลิที่มีความจำเป็นของผู้บริโภคทั่วโลกและข้าวหอมมะลิของไทยเองก็เป็นข้าวคุณภาพดี เป็นข้าวที่มีคุณภาพสูงและเหมาะสำหรับการใช้บริโภคโดยทั่วไป โดยปัจจุบันนี้ทางด้านเกษตรกรรมของไทยเองก็มีการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มผลผลิตและสามารถทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มากมายและมีคุณภาพสูงมากยิ่งขึ้นนั่นเอง Continue reading

เทคโนโลยีการสื่อสารที่มีบทบาทการดำรงชีวิตในชีวิตประจำวัน

โดยเทคโนโลยีต่างๆที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันนี้ผู้ที่คิดค้นนั้นก็หวังให้ผู้ใช้งานเกิดความสะดวกสบายในการใช้งาน และทำให้สิ่งต่างๆดูเหมือนง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเอง เทคโนโลยีต่างๆที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันนั้นสิ่งที่เป็นปัจจัยหลักและปัจจัยสำคัญที่คนนิยมใช้กันมากยิ่งขึ้นก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของการสื่อสารเพราะการสื่อสารนี้ถือได้ว่าจะช่วยสร้างความสะดวกสบายและช่วยสร้างความเข้าใจระหว่างกันและกัน โดยหากนำเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยก็จะช่วยลดปัญหาความไม่เข้าใจในส่วนนี้ได้ซึ่งไม่ว่าจะอยู่ไกลกันแค่ Continue reading

เทคโนโลยีด้านความงามในปัจจุบันที่มีบทบาทกับการใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้น

ในทางด้านของเทคโนโลยีด้านความงามในปัจจุบันนี้ถือได้ว่าเป็นเทคโนโลยีที่มีวิวัฒนาการและมีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เป็นอย่างมาก โดยวิทยาการที่ก้าวหน้านี้ทำให้ผู้ที่ต้องการมีใบหน้าที่สวยงามนั้นสามารถมีใบหน้าที่สวยงามตามความต้องการของตนเองได้อย่างง่ายดาย อีกทั้งยังช่วยในการแก้ไขและฟื้นฟูสภาพปัญหาผิวพรรณต่างๆที่มันมีปัญหาอยู่ก่อนหน้าให้กลับฟื้นคืนสู่สภาพที่ดีอีกทั้งยังช่วยป้องกันและช่วยในการแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดอีกด้วย Continue reading

ชีวิตกับเทคโนโลยีและเทคโนโลยีกับการดำรงอยุ่ของมนุษย์.

เทคโนโลยีจึงเป็นสิ่งที่เกิดจากการคิดค้นของมนุษย์ในลักษณะที่เป็นหนึ่งเดียวกันมาตามกาลเวลา ซึ่งเมื่อสมองของมนุษย์ได้มีการพัฒนาขึ้นเทคโนโลยีก็พัฒนาและเติบโตไปพร้อมๆกัน จนกล่าวได้ว่าหากไม่มีมนุษย์ก็ไม่มีคำว่าเทคโนโลยี Continue reading

เทคโนโลยีทางด้านการสื่อสารกับความจำเป็นหลักในปัจจุบัน

ในเรื่องของการสื่อสารในยุคไร้พรมแดนอย่างเช่นยุคปัจจุบันนี้มีความทันสมัยและมีการสื่อสารกันที่เรียกได้ว่าโลกไร้พรมแดนคือไม่ว่าอยู่ในที่แห่งในส่วนใดบนโลกใบนี้ก็สามารถสื่อสารและสามารถที่จะพูดคุยกันได้อย่างสะดวกสบายโดยการใช้อินเตอร์เน็ตเป็นสื่อกลางเพื่อการสื่อสารนั่นเอง เทคโนโลยีทางด้านการสื่อสารประจุบันนี้ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะเพียงแค่โทรศัพท์เท่านั้นแต่ในปัจจุบันนี้การสื่อสารนั้นได้ก้าวไกลไปกว่าเพียงแค่การยกหูโทรศัพท์คุยกันเท่านั้น ซึ่งเทคโนโลยีทางด้านการสื่อสารในปัจจุบันนี้รวมถึงการใช้การสื่อสารแบบเห็นหน้า ซึ่งจะล้ำหน้ากว่าการใช้แค่โทรศัพท์บ้านเพื่อการโทคุยกันเท่านั้นแต่ทว่าการคุยกันแบบเห็นหน้านี้สามารถที่จะใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าจะอยู่แห่งหนไหนเพียงแค่มี Continue reading