เทคโนโลยีมีบทบาทในการช่วยพัฒนาระบบเกษตรกรรมของไทยได้อย่างไร

จะเห็นได้ว่าตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันประเทศไทยเองก็ยังเป็น ประเทศที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของเกษตรกรรมโดยส่วนใหญ่แล้วประเทศไทยก็จะเป็นประเทศหลักหรือเป็นประเทศอันดับต้นต้นของโลกที่ส่งออกสินค้าเกษตรกรรมไปจำหน่ายทั่วโลกซึ่งสินค้าเกษตรกรรมของไทยที่นำเสนอไปเป็นการตัดสินก็คงจะไม่พ้นเรื่องของข้าวหอมมะลิที่มีความจำเป็นของผู้บริโภคทั่วโลกและข้าวหอมมะลิของไทยเองก็เป็นข้าวคุณภาพดี เป็นข้าวที่มีคุณภาพสูงและเหมาะสำหรับการใช้บริโภคโดยทั่วไป โดยปัจจุบันนี้ทางด้านเกษตรกรรมของไทยเองก็มีการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มผลผลิตและสามารถทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มากมายและมีคุณภาพสูงมากยิ่งขึ้นนั่นเอง Continue reading

เทคโนโลยีการสื่อสารที่มีบทบาทการดำรงชีวิตในชีวิตประจำวัน

โดยเทคโนโลยีต่างๆที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันนี้ผู้ที่คิดค้นนั้นก็หวังให้ผู้ใช้งานเกิดความสะดวกสบายในการใช้งาน และทำให้สิ่งต่างๆดูเหมือนง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเอง เทคโนโลยีต่างๆที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันนั้นสิ่งที่เป็นปัจจัยหลักและปัจจัยสำคัญที่คนนิยมใช้กันมากยิ่งขึ้นก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของการสื่อสารเพราะการสื่อสารนี้ถือได้ว่าจะช่วยสร้างความสะดวกสบายและช่วยสร้างความเข้าใจระหว่างกันและกัน โดยหากนำเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยก็จะช่วยลดปัญหาความไม่เข้าใจในส่วนนี้ได้ซึ่งไม่ว่าจะอยู่ไกลกันแค่ Continue reading

เทคโนโลยีด้านความงามในปัจจุบันที่มีบทบาทกับการใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้น

ในทางด้านของเทคโนโลยีด้านความงามในปัจจุบันนี้ถือได้ว่าเป็นเทคโนโลยีที่มีวิวัฒนาการและมีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เป็นอย่างมาก โดยวิทยาการที่ก้าวหน้านี้ทำให้ผู้ที่ต้องการมีใบหน้าที่สวยงามนั้นสามารถมีใบหน้าที่สวยงามตามความต้องการของตนเองได้อย่างง่ายดาย อีกทั้งยังช่วยในการแก้ไขและฟื้นฟูสภาพปัญหาผิวพรรณต่างๆที่มันมีปัญหาอยู่ก่อนหน้าให้กลับฟื้นคืนสู่สภาพที่ดีอีกทั้งยังช่วยป้องกันและช่วยในการแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดอีกด้วย Continue reading

ชีวิตกับเทคโนโลยีและเทคโนโลยีกับการดำรงอยุ่ของมนุษย์.

เทคโนโลยีจึงเป็นสิ่งที่เกิดจากการคิดค้นของมนุษย์ในลักษณะที่เป็นหนึ่งเดียวกันมาตามกาลเวลา ซึ่งเมื่อสมองของมนุษย์ได้มีการพัฒนาขึ้นเทคโนโลยีก็พัฒนาและเติบโตไปพร้อมๆกัน จนกล่าวได้ว่าหากไม่มีมนุษย์ก็ไม่มีคำว่าเทคโนโลยี Continue reading

เทคโนโลยีทางด้านการสื่อสารกับความจำเป็นหลักในปัจจุบัน

ในเรื่องของการสื่อสารในยุคไร้พรมแดนอย่างเช่นยุคปัจจุบันนี้มีความทันสมัยและมีการสื่อสารกันที่เรียกได้ว่าโลกไร้พรมแดนคือไม่ว่าอยู่ในที่แห่งในส่วนใดบนโลกใบนี้ก็สามารถสื่อสารและสามารถที่จะพูดคุยกันได้อย่างสะดวกสบายโดยการใช้อินเตอร์เน็ตเป็นสื่อกลางเพื่อการสื่อสารนั่นเอง เทคโนโลยีทางด้านการสื่อสารประจุบันนี้ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะเพียงแค่โทรศัพท์เท่านั้นแต่ในปัจจุบันนี้การสื่อสารนั้นได้ก้าวไกลไปกว่าเพียงแค่การยกหูโทรศัพท์คุยกันเท่านั้น ซึ่งเทคโนโลยีทางด้านการสื่อสารในปัจจุบันนี้รวมถึงการใช้การสื่อสารแบบเห็นหน้า ซึ่งจะล้ำหน้ากว่าการใช้แค่โทรศัพท์บ้านเพื่อการโทคุยกันเท่านั้นแต่ทว่าการคุยกันแบบเห็นหน้านี้สามารถที่จะใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าจะอยู่แห่งหนไหนเพียงแค่มี Continue reading

เทคโนโลยีทางด้านการแพทย์เพื่อต่ออายุของคนให้อยู่ยาวนานขึ้น

ในยุคปัจจุบันนี้ถือได้ว่าสภาวะแวดล้อมมีความเป็นพิษอย่างรุนแรงทำให้ผู้คนมักจะได้รับความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบต่ออันตรายของสารพิษเรานั้นมากยิ่งขึ้นซึ่งในสภาวะปัจจุบันนี้ผู้คนไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงมลภาวะรวมถึงสารพิษต่างๆได้เลยแม้กว่านั้นบางคนยังอยู่กับสภาวะความเป็นพิษเหล่านั้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลย เพราะนั่นหมายถึงหน้าที่การงานที่เขาทำอยู่นั่นเอง เพราะว่าทางกายอยู่กับสารพิษและได้รับสารพิษสะสมเป็นเวลานานจึงทำให้ร่างกายเกิดโรคภัยไข้เจ็บและมีผลกระทบที่เกิดขึ้นเพราะสารพิษเรานั้นมากยิ่งขึ้นจึงทำให้ในปัจจุบันนี้มีวิวัฒนาการและวิทยาการทางด้านการแพทย์ที่จะสามารถช่วยในการขจัดปัญหา รวมถึงช่วยในการแก้ไขและป้องกันปัญหาดังกล่าวให้เกิดขึ้นนั่นเอง โดย Continue reading

ชีวิตกับเทคโนโลยีและเทคโนโลยีกับการดำรงอยุ่่ของมนุษย์.

ในอดีตนั้นสามารถเรียกได้ว่าการดำรงชีวิตเป็นตัวกำหนดเทคโนโลยี กล่าวคือ ทุกๆสิ่งประดิษที่คิดค้นขึ้นก็เพื่อให้ชีวิตสามารถดำรงอยุ่ได้ในลักษณะที่ต้องต่อสุ้กับธรรมชาตรอบตัวที่อาศัยอยุ่นั้น รวมทั้งเพื่อให้ตนมีชีวิตอยุ่รอดได้ในเบื้องต้นเสียก่อนที่จะพัฒนามาเป็นการทำเกษตรเพื่อบริโภคและเพื่อแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าระหว่างกัน. และกลายเป็นเพื่อธุรกิจในเวลาต่อมา แต่ถึงอย่างไรเทคโนโลยีที่พัฒนาในช่วงแรกนั้นก็ถือว่าเกิดขึ้นเพื่อส่งเสริมการดำรงชีวิตและต่อสุ้กับธรรมชาตอย่างแท้จริง จึงมีลักษณของชีวิตเป็นผู้กำหนดเทคโนโลยี. Continue reading

เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ แนวโน้มการนำโซล่าเซลล์มาใช้เพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าในอนาคต

หน้าร้อนเช่นนี้เมื่อเห็นแสงแดดแล้วหลายคนคงจะไม่อยากออกไปข้างนอก สู้เก็บตัวเปิดแอร์อยู่ในบ้านเสียยังดีกว่า แต่ในทางกลับกันแสงแดดจากดวงอาทิตย์นั้นหากมีการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยแล้วสามารถเปลี่ยนเป็นพลังงาน และยังสามารถนำใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าได้อีกด้วย แดดที่ร้อนแรงเช่นนี้น่าจะผลิตกระแสไฟฟ้าได้อย่างมากมายเลยทีเดียว การนำแสงแดดมาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้านั้นทุกคนคงได้ผ่านหูผ่านตากันมาแล้วในห้องเรียน หรือห้องทดลองวิทยาศาสตร์ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นภาคทฤษฎีทั้งสิ้น แต่คงยังไม่ทราบประโยชน์ และวิธีการปฏิบัติในการนำเทคโนโลยีมาใช้งานจริงกัน ซึ่งหากเกิดขึ้นอย่างแพร่หลายแล้วล่ะก็ จะถือว่าเป็นการประยุกต์ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจากสิ่งแวดล้อมที่เป็นประโยชน์มากเลยทีเดียว Continue reading

เทคโนโลยีแบบล้ำๆกับชีวิตยุคดิจิตอล

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าสมัยนี้วิถีชีวิตประจำวันในยุคดิจิตอลนั้นเทคโนโลยีต่างเข้ามามีบทบาทสำคัญตั้งแต่ตื่นนอน ตราบจนกระทั่งเข้านอน และยิ่งจะมีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเข้ามาเพื่อช่วยในเรื่องชีวิตการทำงาน หรือเพื่อความบันเทิงส่วนตัว และยิ่งกว่านั้นคือเป็นตัวช่วยส่วนตัวกันเลยทีเดียว Continue reading

เทคโนโลยี 5G อินเตอร์เน็ตผ่านมือถือไร้สายความเร็วสูงในยุคอนาคต ได้ใช้กันแน่ในอีก 4 ปีข้างหน้า

หลายคนเห็นหัวเรื่องแล้วอาจมีความสงสัยปนประหลาดใจว่า ประเทศอื่นเค้าไปถึงเทคโนโลยี 5G กันแล้วเหรอ ในประเทศไทยเรายังจัดประมูล 4G กันใหม่อยู่เลย เอาล่ะยังไงเสียเราก็ได้เริ่มมีอินเตอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงทั้ง 3G และ 4G ใช้มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว ถึงแม้ว่าจะเป็น 3G แท้ 4G เทียมก็อาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่ต้องไปสนใจมากนัก แค่มีเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตมือถือความเร็วสูงใช้ในชีวิตประจำวันก็ตอบโจทย์ และอำนวยความสะดวกสบายหลายอย่างได้มากมายก็เป็นที่พอใจมากแล้ว Continue reading