รถยนต์ไร้คนขับ กับสังคมไทยในปัจจุบัน น่าสนใจแค่ไหน?

ภาพยนตร์เรื่องดังหลายเรื่องที่มักจะชวนฝันกับนวัตกรรมในโลกยุดหน้า ความไฮเทคอย่างหนึ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจมาตลอดก็คือ ยานยนต์อัตโนมัติ ความฝันเหล่านั้นค่อย ๆ พัฒนาให้เกิดขึ้นจริงอย่างต่อเนื่องเรื่อยมา

รถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ (Self-Driving Car) หรือ รถยนต์ไร้คนขับ (Driverless Car) เป็นการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ อาทิ เซ็นเซอร์หลัก ๆ 3 ชนิด คือกล้อง คลื่นอัลตร้าซาวด์ และเรดาร์ เพื่อที่จะรับรู้สภาพแวดล้อมรอบด้าน โดยการทำงานร่วมกันของเซ็นเซอร์ทั้ง 3 ใช้ในการตรวจหาตำแหน่ง แยกแยะ และคำนวนเพื่อประเมินระยะห่างของวัตถุโดยรอบ เพื่อหลบเลี่ยงสิ่งกีดขวางต่าง ๆ รถยนต์คันอื่น ๆ หรือแม้แต่คนที่เดินข้ามถนน รวมไปถึงสภาพถนนอีกด้วย

การพัฒนาการสร้างระบบแผนที่ ที่ไม่ใช่เพียงแค่แผนที่ แต่มีความซับซ้อนเสมือนจริงนั้น จะช่วยให้ระบบอัตโนมัติแยกแยะความแตกต่าง ระหว่างรูปภาพกับวัตถุจริง ๆ แต่รวมไปถึงตำแหน่งของไฟจราจร การปรับเปลี่ยนของไฟจราจร (เขียว, แดง, เหลือง) ความสูงของไฟจราจร ตำแหน่งทางม้าลาย ป้ายสัญญาณหยุด ระยะความกว้างของเลนถนน ระยะถนนกับทางเดินเท้า  เส้นที่ตีบนถนน (สีขาว, สีเหลือง) และ Artificial intelligence เพื่อให้รถขับเคลื่อนด้วยตัวเอง เชื่อมต่อระบบต่าง ๆ เหล่านี้เข้าไปยังระบบออนบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ สื่อสารด้วยเครือข่ายการเชื่อมโยงแบบไร้สายไปยังผู้ผลิต และผู้ให้บริการบุคคลที่สาม ในการเข้ามาจัดการแก้ไข และให้บริการในกรณีต่าง ๆ

ข้อดีของรถยนต์ไร้คนขับ

  1. ยกระดับความปลอดภัย เพราะรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติมีระบบการตรวจจับความเคลื่อนไหว ทำให้สามารถรับรู้และตอบสนองต่อสภาพภายนอกได้อย่างรวดเร็ว ช่วยลดอุบัติเหตุและความผิดพลาดจากคนขับ อาทิ ความสามารถในการขับขี่ สภาพร่างกายไม่สมบูรณ์จากอาการเจ็บป่วย สติสัมปชัญญะไม่เต็มที่ไม่ว่าจะพักผ่อนไม่เพียงพอ หรือดื่มแอลกอฮอล์ก็ตามที
  2. ยกระดับความสะดวกสบาย และเวลาที่เพิ่มมากขึ้นสำหรับผู้ขับขี่ เพื่อผู้ขับขี่สามารถนำเวลาในการเดินทางไปทำอย่างอื่นได้อย่างเต็มที่
  3. สภาพการจราจรบนท้องถนนที่ดีขึ้น เนื่องจากรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติจะไม่มีการขับฉวัดเฉวียน ปาดซ้าย ปาดขวา ฝ่าไฟแดง แทรกเลน เลี้ยวกระทันหัน ไม่เกิดการฝ่าฝืนกฎจราจร จอดทุกครั้งเมื่อถึงไฟแดง มีทางม้าลายก็ต้องหยุดให้คนข้ามก่อนเสมอ และไม่ทำพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์อื่น ๆ

ข้อเสียของรถยนต์ไร้คนขับ

  1. อันตรายในกรณีที่เทคโนโลยีถูกแฮก โดยแฮกเกอร์อาจจะทำการรีโมทเข้ามาที่รถและสั่งการให้ระบบ Compromise เพื่อที่แฮกเกอร์สามารถขโมยข้อมูลด้านการค้าและข้อมูลส่วนตัว หรือ ปรับแต่งชุดคำสั่งของระบบควบคุมการทำงานของเครื่องยนต์ที่ส่งผลกับความปลอดภัยด้านกายภาพของคน หรือทำให้เครื่องยนต์มีความผิดพลาดด้วยเช่นกัน
  2. อัตราการว่างงานสำหรับบางอาชีพ อาทิ คนขับรถ หรือ แท็กซี่ รถเมล์ รถโดยสารต่าง ๆ รวมถึงตำรวจจราจรก็เช่นกัน
  3. ความลำบากในช่วงต้น ในกรณีที่รถยนต์อัตโนมัติไร้คนขับใช้ถนนร่วมกันกับรถยนต์ที่ผู้ขับขี่ปกติ รวมถึงค่าใช้จ่ายและต้นทุนในการผลิตที่ค่อนข้างสูงอีกด้วย ยิ่งไปกว่านั้น ค่าบำรุงรักษา การเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์จะซับซ้อน ต้องมีช่างผู้ชำนาญเฉพาะทางเป็นผู้ดูแล

ทุกอย่างในโลกย่อมก่อผลดีและผลเสียได้ทั้งนั้น การศึกษาที่เพิ่มขึ้นและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นการสร้างความหวังว่า จะสามารถลดทอนผลในด้านลบให้มากที่สุด คงต้องรอดูกันต่อไปว่าช่วงการเปลี่ยนถ่ายเข้าสู่โลกแห่งนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ต่างไปจากปัจจุบันในหลาย ๆ ด้านนี้ จะไปสู่จุดที่ทุกคนคาดหวังเมื่อไหร่กัน