หลอดไฟ LED อัจฉริยะ เทรนใหม่สำหรับการส่องสว่าง

แสงสว่างถือได้ว่าเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นในการดำรงชีวิตอย่างมาก แสงสว่างจะมีในช่วงเวลากลางวัน และจะหมดไปในช่วงเวลากลางคืน ทำให้เราต้องหาแสงสว่างทดแทน ที่นิยมใช้มากที่สุดคือ หลอดไฟ การใช้หลอดไฟต้องมีความรู้และวางแผนในการใช้ เพื่อให้ใช้พลังงานน้อยที่สุด แต่เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สิ่งที่ถือได้ว่าสำคัญอย่างมากก็คือการจัดการแสงสว่างให้เพียงพอต่อความต้องการของเราในทุกสถานที่ที่เราต้องอยู่อาศัย หรือทำกิจกรรมต่าง ๆ เพราะแสงสว่างที่มากเกินไป หรือน้อยเกินไปจะเป็นอันตรายต่อสายตาของเราโดยตรง เริ่มตั้งแต่ปวด ล้าสายตา มึนศีรษะ ซึ่งจะส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง และถ้าอันตรายที่สุดอาจจะทำให้เกิดโรคที่เกี่ยวกับสายตาได้ ไม่ว่าจะเป็นการเกิดต้อกระจก ต้อหิน ภาวะตาแห้ง หรือม่านตาอักเสบ ดังนั้นการจัดแสงสว่างให้เหมาะสมเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมาก หลอดไฟเป็นสิ่งแรกที่เราควรให้ความสำคัญ ควรเลือกใช้หลอดไฟที่ดี และมีประสิทธิภาพสูง อย่างหลอดไฟ LED

                หลอดไฟ LED เป็นหลอดไฟที่ไม่มีการเผาไส้หลอด ทำให้ตัวหลอดไม่ร้อนในขณะใช้งาน ไม่มีสารปรอท หรือสารที่เป็นพิษชนิดอื่น ทำให้ปลอดภัยจากการใช้งาน หลอดที่ได้รับความนิยมจะเป็นหลอดไฟสีน้ำเงินที่มีการเคลือบสารเรืองแสงสีเหลือง ทำให้หลอดไฟมีแสงออกมาเป็นสีขาว ทำให้สบายตามากขึ้น หลอดไฟ LED มีความทนทานสูง ประหยัดพลังงาน และสว่างเร็วกว่าหลอดไฟทั่วไป ในปัจจุบันก็มีการพัฒนาหลอดไฟ LED ให้มีประสิทธิภาพ และทันสมัยมากขึ้น เรียกว่า หลอดไฟ LED อัจฉริยะ การทำงานของหลอดไฟชนิดนี้ มีหลายรูปแบบ

  1. หลอดที่มีแผงวงจรและแบตเตอรี่ภายใน เมื่อขั้วหลอดสัมผัสกับความชื้น ไฟจะติดขึ้นทันที ลักษณะสำคัญเหมือนหลอดไฟ LED ทั่วไป มีขั้วเป็นเกลียวเอาไว้ใช้เพื่อให้แสงสว่างในสถานที่ต่าง ๆ แต่ในระหว่างการใช้งาน หลอดไฟ LED อัจฉริยะจะชาร์จแบตเตอรี่สำรองภายในหลอดไปพร้อม ๆ กัน ทำให้เมื่อมีการหมุนเกลียวหลอดออกจากขั้วก็สามารถส่องสว่างได้ทันที เหมาะสำหรับการใช้งานยามฉุกเฉิน หรือสำหรับการท่องเที่ยว และเดินทางไปในที่ที่ต้องการแสงสว่าง
  2. หลอดไฟที่สามารถควบคุม หรือสั่งการได้ด้วยรีโมทคอนโทรล และแอปพลิเคชันบนมือถือ ทำให้เปิดปิดได้เอง หรือสามารถตั้งเวลาในการเปิดปิดได้ เหมาะสำหรับความสะดวก ปลอดภัยในการใช้งาน และยังช่วยประหยัดพลังงานได้อีกด้วย
  3. หลอดสามารถเปลี่ยนสีเองได้โดยการตั้งเวลา หรือสามารถสั่งงานให้เปลี่ยนได้ตามที่เราส่งสัญญาณควบคุม เหมาะสำหรับใช้ในการตกแต่งเพื่อความสวยงาม

จะเห็นได้ว่าหลอดไฟ LED อัจฉริยะเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ใช้ในการให้แสงสว่างที่ปลอดภัยต่อสายตา ไม่เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อม และมีการพัฒนาให้ราคาถูกลง หาซื้อได้ง่ายขึ้นทำให้เหมาะกับคนทุกระดับ ด้วยการพัฒนาที่มีความหลากหลายทำให้สามารถเลือกใช้ได้ในรูปแบบที่มีความแตกต่างกัน ส่งผลให้หลอดไฟ LED อัจฉริยะจะกลายเป็นเครื่องสร้างแสงสว่างเทรนใหม่สำหรับทุกคน ทุกบ้าน และทุกสถานที่ ได้อย่างแน่นอน