การพิมพ์สามมิติ เทคโนโลยีใหม่สำหรับงานเสมือนจริง

การนำเสนองานในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานที่เกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์นั้น สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือตัวอย่างของสิ่งที่เรากำลังจะนำเสนอ ไม่ว่าจะเป็นของใช้ แบบจำลองบ้าน ตัวการ์ตูน หุ่น ไปจนกระทั่งถึงผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อนมาก ๆ อย่างอะไหล่ หรือเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม ผู้บริโภคล้วนต้องการดูของตัวอย่างก่อนที่จะสั่งสิ่งของจากผู้ผลิต ตัวอย่างเหล่านี้กลายเป็นส่วนประกอบสำคัญในการพิจารณาเลือกซื้อ งานจำลองใช้เวลาในการผลิต และงบประมาณน้อยกว่าการสร้างผลิตภัณฑ์จริง และบางงานชนิดมีข้อจำกัดในการสร้างงานจริงเพื่อให้ลูกค้าเลือก เช่นงานออกแบบบ้าน หรือเฟอร์นิเจอร์ ตัวอย่างงานจึงมีความสำคัญอย่างมาก ทำให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีในการพิมพ์ให้มีความเหมือนจริงมากขึ้นเรื่อย ๆ

                การพิมพ์สามมิติ (3D Printing) เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ใช้ในการสร้างแบบจำลองที่มีความเหมือนจริงมาก งานบางชิ้นเมื่อมองดูแบบผิวเผินแทบจะแยกไม่ออกเลยว่าชิ้นไหนคือของจริง ชิ้นไหนคือแบบจำลอง งานบางชิ้นสามารถนำมาใช้แทนผลิตภัณฑ์จริงได้เลย แต่จะมีความทนทานน้อยกว่า เช่น ที่เก็บหูฟัง ที่เปิดขวด ที่วางแก้วน้ำ และอุปกรณ์งานช่างบางชนิด เป็นต้น การพัฒนาเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิตินี้มีความก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ จนในปัจจุบันสามารถสร้างชิ้นงานที่ละเอียด และใช้วัสดุได้หลากหลายชนิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ยาง โลหะ หรือพลาสติก ขึ้นอยู่กับประเภทของงานที่ต้องการ เครื่องพิมพ์งานชนิดนี้จะต้องใช้การสั่งงานผ่านคอมพิวเตอร์ ต้องใช้โปรแกรมโดยเฉพาะที่ใช้ในการออกแบบงานสามมิติ ด้วยเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยทำให้สามารถพิมพ์งานออกมาได้อย่างรวดเร็ว พิมพ์ได้จำนวนมาก และราคาไม่สูงมาก ทำให้การพิมพ์สามมิติ ได้รับความนิยมอย่างมาก และนำไปใช้ในงานหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น งานอุตสาหกรรม งานวิศวกรรมการออกแบบ งานการศึกษา งานสถาปัตยกรรม งานออกแบบแฟชั่นหรือเครื่องประดับ งานการบิน รวมกระทั่งถึงการแพทย์ ในงานแต่ละประเภท ก็สร้างประโยชน์อย่างมากมายมหาศาล

ขอยกตัวอย่างของการนำชิ้นงานสามมิติมาใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ดังนี้

  1. ทำให้แพทย์สามารถวินิจฉัยโรคได้แม่นยำมากยิ่งขึ้น เมื่อแพทย์ทำการสแกนร่างกายของผู้ป่วยแล้ว จะมีการจำลองสิ่งที่สแกนออกมาเป็นภาพสามมิติ ทำให้แพทย์สามารถเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น นำไปสู่การรักษาที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
  2. แบบจำลองสามมิติ ทำให้แพทย์เห็นได้ถึงความแตกต่างของโรค อันจะนำมาซึ่งการเลือกวิธีรักษาที่ดีที่สุดต่อผู้ป่วย
  3. แบบจำลองสามมิติถูกนำมาใช้ในการผ่าตัดเพิ่มมากขึ้น เพราะทำให้แพทย์สามารถทดลองผ่าตัดกับแบบจำลองก่อนลงมือผ่าจริงได้ เพื่อลดความเสี่ยงในการผ่าตัดลง รวมทั้งทำให้แผลจากการผ่าตัดมีขนาดเล็กลงผู้ป่วยสามารถรักษาตัวได้เร็วขึ้น

แบบจำลองสามมิติมีความสำคัญอย่างมากในปัจจุบัน เพราะกลายมาเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคใช้ในการพิจารณาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานที่เหมือนจริง ผลิตได้รวดเร็ว และต้นทุนต่ำ ส่งผลให้แบบจำลองเหล่านี้ถูกนำมาใช้ในหลายธุรกิจ เพื่อให้ทุกวงการมีงานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น และพัฒนาให้ก้าวหน้าอย่างไม่มีที่สิ้นสุด